Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 6:53 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 6:53 tekst:

Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, i pili krwi jego nie macie żywota w sobie.

Znaczenie

Chętnie, drogi Panie, pożywamy (przyswajamy sobie) zasługi Twej czystej natury ofiarowanej za nas dla naszego usprawiedliwienia. Również chętnie będziemy pili z Twego kielicha cierpień, będąc przekonani, że to jest wielkim przywilejem, gdy możemy cierpieć z Tobą, abyśmy w czasie właściwym mogli z Tobą królować; z Tobą umrzeć, aby w przyszłości przez wieczność całą z Tobą żyć, być Tobie podobnymi i stać się uczestnikami Twej miłości i chwały jako Twej Oblubienicy. Byśmy mogli być wiernymi nie tylko w wykonaniu i obchodzeniu pamiątki, lecz także i w rzeczywistości. O. drogi Panie! Słowo Twoje mówi nam: „Kielich mój pić będziecie i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie.” My sami z siebie nie jesteśmy zdolni takiej uczynić ofiary, lecz dosyć nam na Twej łasce, gdyż jesteśmy zupełnie Twoimi teraz i na zawsze.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz