Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia św. Jana 8:31-32 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia św. Jana 8:31-32 tekst:

Jeżeli pozostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi.

Znaczenie

Prawdy Bożej nie możemy otrzymać inaczej, jak tylko z właściwego źródła, jakiem są narzędzia mówcze, od Boga postanowione, którymi byli: Pan nasz, Jego apostołowie i prorocy. Jeżeli postępujemy i trwamy w nauce, jaka się mieści w ich natchnionych pismach, jeżeli badamy, rozmyślamy, bezwarunkowo ufamy i wiernie przystosowujemy do nich nasze charaktery i życie, to znaczy, iż pozostajemy w Słowie Pańskim. Jeżeli więc trwamy w Jego słowie, jako gorliwi i szczerzy uczniowie, to zaiste „poznamy Prawdę”, będziemy „utwierdzeni w wierze” i „zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi o tej nadziei, która jest w nas”, abyśmy „walczyli o wiarę raz świętym podaną”, „bojując on dobry bój wiary” i „wydawali dobre świadectwo” i statecznie trwali w cierpieniach, jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa, aż do końca naszego biegu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku