Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 10:5-6 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 10:5-6 tekst:

A do którego domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi. A jeśliby tam był który syn pokoju, odpocznie nad nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was.

Znaczenie

Powyższe słowa naszego Pana powinien pilnie zauważyć każdy pracownik zajęty pracą w tym czasie żniwa. Gdziekolwiek przedstawiciel sprawy Bożej się pokaże, pokój powinien iść z nim w parze, a nie kłótnia, niepokój, hałas i zamieszanie. Chociaż razem z przyjęciem Prawdy powstaje rozdwojenie i opozycja, ale niech to będzie z przyczyny Prawdy, a nie z powodu niewłaściwego obejścia się, grubowatości, lub przykrych słów głoszącego Prawdę. Jest bardzo wiele rzeczy, które w teraźniejszych czasach pobudzają ludzi do gniewu i źle usposabiają, ale ci, którzy przyjęli Prawdę, powinni przyjąć także i jej ducha, głosząc pokój w Jezusie Chrystusie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku