Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 11:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 11:1 tekst:

Panie, naucz nas modlić się.

Znaczenie

Krótko mówiąc, nasze modlitwy, aby mogły być wysłuchane od Boga, muszą wyrażać niechwiejną wiarę, wdzięczne uznanie i uwielbienie, zupełne zgodzenie się z Boskim porządkiem i poddanie się Boskiej woli, zupełne poleganie na Bogu, przyznając się do grzechów i słabości, jak i pragnienie, by uzyskać ich przebaczenie, a także okazywać życzenie, by nas Bóg prowadził i chronił. Te rzeczy nie zawsze mogą być wszystkie wyrażone słowami, lecz taki przynajmniej powinien być stan duszy. „Modlitwa jest szczerym życzeniem duszy bądź wyrażona słowami bądź wewnętrznie”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku