Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 11:13 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 11:13 tekst:

Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym; jakoż daleko więcej Ojciec wasz Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go oń proszą.

Znaczenie

Jeżeliby lud poświęcony Bogu mógł dojść do tego stanu, by głównym jego celem w życiu, i przedmiotem wszystkich modlitw była prośba o większą miarę Ducha Bożego, ducha świętobliwości, ducha zdrowego rozumu, o jak wielkie błogosławieństwa spłynęłyby nań! Jeżeliby więc mocowali się z Panem aż do świtu, to zapewne trzymanie się Go, sprowadziłoby pożądane błogosławieństwa. Bóg objawił Siebie ludowi swemu w tym celu, by udzielić mu swych błogosławieństw; lecz niekiedy powstrzymuje te dary, aż gdy zostaną ocenione i szczerze pożądane.

Dodaj komentarz