Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 11:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 11:2 tekst:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje.

Znaczenie

Słowa te wyrażają uwielbienie i ocenienie dobroci i wielkości Boga i odpowiedniej dla Niego czci. W zasyłaniu naszej prośby do Boga, powinniśmy mieć na względzie, aby modlitwa nasza nie była samolubną, abyśmy żądali czegoś dla siebie lub dla innych, których miłujemy, lecz we wszystkich naszych myślach i zamiarach przede wszystkim i nade wszystko powinien być Bóg. Nie powinniśmy prosić o nic takiego, co nie zgadzałoby się z chwałą Imienia naszego Niebieskiego Ojca; nie powinniśmy prosić o nic takiego dla siebie, lub dla drogich nam osób, czego by On nie pochwalił i polecił, byśmy Go o to prosili.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku