Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 14:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 14:27 tekst:

Ktokolwiek nie niesie krzyża swego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Znaczenie

Czynienie woli Ojca Niebieskiego, którą czynił Chrystus Pan przy warunkach nieprzyjaznych, nazywa się noszeniem Jego krzyża. Tego rodzaju postępowanie wywołało przeciw Niemu zazdrość, złość, nienawiść i prześladowanie od ludzi, którzy uważali siebie i uchodzili za lud Boży, ale On, który czytał ich serca, powiedział im, że są dziećmi diabła. Jeżeli postępujemy śladami naszego Mistrza po tej wąskiej drodze, po której On chodził, to nasze krzyże będą podobne do Jego krzyża. Spotkają nas przeciwności, gdy czynić będziemy wolę Bożą, tak samo spotkamy się z przeciwnościami, gdy będziemy służyć Jego sprawie lub gdy światłość nasza będzie przyświecała tak, jak nam to wskazał nasz Mistrz i Wódz.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku