Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 16:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 16:10 tekst:

Który wierny jest w małem i w wielu wierny jest.

Znaczenie

Nie mamy rozumieć, aby lud Boży miał być zadowolony ze zwykłego biegu życia, tak w swym domowym ognisku lub w pracowni, mówiąc sobie: „Pan Bóg przyjmuje moją pracę i trudy tak samo, jakby Mu wprost one były ofiarowane w inny sposób, bardziej pożądany”, ale to mamy rozumieć, że każda jednostka, znajdująca się w takich warunkach, powinna codziennie starannie rozważyć i podzielić swe dzienne zajęcia i obowiązki, wyszukać sposób, przez który by można właściwie i słusznie kilka chwil, kilka godzin lub dni oderwać od zwykłych zajęć w rzeczach doczesnych i od doczesnych korzyści, i aby ten czas można poświęcić na sprawy duchowe i duchowy pożytek, tak dla naszego dobra, jak i dla dobra innych. Ofiarowanym sercem, składającym ofiarę, jest to, które umie wykorzystać chwile, które tak szybko mijają, zużywając je (na ile to jest możebne) dla sprawy naszego Niebieskiego Ojca.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku