Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 18:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 18:1 tekst:

Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać.

Znaczenie

Przystępując do Boga nie potrzebujemy się obawiać, że On jest za bardzo zajęty rzeczami większej wagi albo że On się męczy, gdy za często przychodzimy do Niego z rzeczami mało znaczącymi. Dla upewnienia nas w tych rzeczach, byśmy mieli ufność w Bogu. Pan Jezus wypowiedział ową przypowieść o natrętnej wdowie, która była wysłuchaną dla swej natarczywości. Podobnie czyniąc, dowodzimy gorliwości życzeń wiary, że modlitwy nasze będą wysłuchane. Mając na względzie, że czas jest ważnym czynnikiem we wszystkich sprawach Bożych, nie powinniśmy się zniechęcać, albo słabnąć w wierze, gdyby modlitwy nasze nie zostały zaraz wysłuchane.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku