Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 2:10-11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 2:10-11 tekst:

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan.

Znaczenie

Chociaż dzień 25 grudnia nie był właściwym dniem narodzenia naszego Zbawiciela, ale raczej 1 października, i ponieważ nie mamy powiedziane, by ten dzień obserwować, to nie stanowi dla nas wielkiej różnicy, kiedy ten dzień, który jest tak ważnym dla wszystkich, obchodzimy. W tym dniu powszechnie święconym możemy przyłączyć się do wszystkich, których serca pałają miłością ku Bogu i ku Zbawicielowi, Zwyczaj dawania w tym czasie upominków, zdaje się być właściwym. Bóg jest dawcą każdego dobrego i doskonałego daru. On jest Tym, który ustawicznie udziela, a my ustawicznie od Niego przyjmujemy. Lecz największy dar, którego nam dał, jest Jego Syn, który stał się naszym Zbawicielem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku