Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 2:49 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 2:49 tekst:

Iżaliście nie wiedzieli iż w tych rzeczach, które są Ojca mojego, ja być muszą?

Znaczenie

Czy słowa naszego Mistrza, zacytowane wyżej nie powinny odzwierciedlać tegoż samego ducha, który być winien w nas wszystkich? Prawdziwi Chrześcijanie nie mają swoich spraw osobistych, ponieważ przy ofiarowaniu się wszystko, co mieli, poświęcili, oddali Bogu. Do spraw, którymi zawiadują, zostali upełnomocnieni od Boga do ich prowadzenia. Gdy znajdują się w pomyślnych warunkach, to nie znaczy, aby przy śmierci to, co posiadali – czym zarządzali – aby mieli zostawiać dzieciom, lub przyjaciołom, a co często mogłoby się stać dla nich szkodą. Powinni za życia zarządzać powierzonymi sobie sprawami tak umiejętnie, na ile to możebne; bo ze śmiercią, kończy się ich pełnomocnictwo i muszą zdać liczbę szafarstwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku