Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 21:19 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 21:19 tekst:

Przez wytrwałość swoją zyskujcie dusze swoje.

Znaczenie

Święty Jakub, zachęcając do cierpliwości mówi: „R cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali, którym by na niczym nie schodziło”. Z tego się okazuje, że cierpliwość zawiera w sobie do pewnego stopnia i inne przymioty charakteru. U ludu Bożego wiara musi poprzedzać cierpliwość, zaś wysokość cierpliwości mierzy się zwykle ilością posiadanej wiary. Chrześcijanin, gdy jest niecierpliwym i niespokojnym, pokazuje, iż mu brak wiary ku Bogu; w przeciwnym razie polegałby na Bogu i Jego obietnicach oczekując cierpliwie ich spełnienia się. Będąc odpowiednio pilnym i gorliwym w postępowaniu powinno się resztę zostawić Bogu, który swego czasu okaże wynik swej woli.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku