Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 21:34 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 21:34 tekst:

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.

Znaczenie

Przyznajemy, iż wielkie dzieło mamy przed sobą do wykonania, które wielkiego wymaga umiarkowania, pilności i stateczności! Jest to dzieło całego życia i walka przeciw silnemu nieprzyjacielowi, który się oszańcował w naszym ciele. Władze na zewnątrz zaiste są mocne, lecz wojny domowej, tj. walki wewnętrznej najbardziej należy się obawiać. Jeżeli do pewnego stopnia zostaniemy odurzeni duchem tego świata—poczniemy sobie dogadzać, umiłujemy wygody i przyjemności, pozwolimy skłonnościom starego człowieka i damy miejsce zazdrości, złości, pysze, próżnej chwale, chełpliwości, zarozumiałości, gniewowi, zwadom, lub innym podobnym rzeczom, choćby w malej tylko dozie, o jak straszną jest zguba, na którą jesteśmy wystawieni.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku