Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 23:26 tekst:

Gdy Go tedy wiedli, uchwyciwszy niektórego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Znaczenie

Często zastanawialiśmy się, gdzie znajdowali się Piotr, Jan i Jakub, że nie widzieli ciężaru swojego Mistrza i nie śpieszyli Mu na pomoc? Jeżeli ktoś chciałby pozazdrościć Szymonowi jego przywileju, iż mógł pomóc w niesieniu ciężaru krzyża, powinniśmy pamiętać, że wielu z naśladowców Chrystusa nosi krzyże symboliczne i że jest naszym przywilejem pomagać im i że Chrystus Pan oświadczył: iż wszelką pomoc, okazaną któremu z Jego naśladowców uznaje, jakby to było uczynione Jemu samemu… Jak drzewo krzyża nie było najcięższym ciężarem, który Pan nasz niósł, tak podobnież Jego naśladowcy mają krzyże, których świat nie widzi, ale „bracia” powinni rozumieć. „Znoście ciężary jedni drugich, a tak dopełnicie prawa Chrystusowego”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku