Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 23:46 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 23:46 tekst:

Ojcze w ręce Twoje polecam ducha mego.

Znaczenie

Z zupełnym zaufaniem i pełną wiarą. Zbawiciel nasz tak swoje życie, jak wszystkie swoją przyszłe nadzieje polecił Ojcowskiej miłości i mocy, przez które miał być obdarzony chwałą, zgodnie z planem i według Słowa Ojcowskiego. Podobnież i my, jako naśladowcy stóp naszego Mistrza, spoglądamy wiarą w przyszłość i tak naszą ostatnią chwilę życia, jak i wszystkie nasze sprawy polecamy Temu, który okazał tak wielką dla nas miłość, iż nie tylko dał nam Syna swego, aby był naszym Zbawicielem, ale w całej naszej drodze, stara się o nas, dając nam przy tym wielkie i kosztowne obietnice, które idąc przed nami, dają nam siłę, pociechę i zapewnienie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku