Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 8:15 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 8:15 tekst:

A to, które padło na ziemią dobrą, ci są, którzy w sercu uprzejmem i dobrem słyszane słowo zachowują i owoc przynoszą w cierpliwości.

Znaczenie

Ktokolwiek pragnie być ofiarnikiem, z natury rzeczy musi być pokornym, cichym i pojętnym, w przeciwnym razie może się łatwo wykoleić. Musi także się nauczyć, jak rozwijać w sobie łaskę Bożą, odnoszącą się do cierpliwości, zaiste potrzeba wielkiej cierpliwości, by zaprzeć samych siebie i w danych razach raczej znieść krzywdę, aniżeli by sprawa Boża lub ktoś z wierzących na tym miał ucierpieć. Odnosi się ono także do wyrabiania w sobie braterskiej miłości, rozwijania i wypełniania zupełnej woli Bożej tak w naszych sercach, jak i w naszym życiu, słowem, trzeba się starać o taką miłość i w takiej mierze, która by mogła nam dopomóc do uzupełnienia naszej ofiary.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku