Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Marka 11:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Marka 11:22 tekst:

Miejcie wiarę w Boga.

Znaczenie

Odkąd staliśmy się naśladowcami Chrystusowymi, odtąd nasze codzienne doświadczenia były strzeżone i kierowane siłą niewidzialną w tym celu, abyśmy jako uczniowie w szkole Chrystusowej mogli być przez Niego nauczani, coraz więcej rozwijali się przynosząc owoce Ducha, a przede wszystkim: wiarę. Jak ważną jest wiara, my teraz pojąć nie możemy. Zdaje się, iż to jest jedna z najważniejszych rzeczy, której Pan Bóg wymaga od tych, którzy są powołani, aby stali się naśladowcami Chrystusowymi… Według naszej wiary (jeżeli ona jest żywą wiarą) będziemy zdolni radować się nawet w utrapieniach. Nie możemy radować się z cierpień, lecz pocieszamy się myślą, że ten chwilowy i lekki ucisk nasz, przygotowuje nam nader chwalebną i wiecznie przeważającą chwałę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku