Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Marka 14:38 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Marka 14:38 tekst:

Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.

Znaczenie

Jaki jest rodzaj pokus na razie nie możemy rozeznać ani je jasno widzieć, dopiero wtedy, gdy nas ogarną. Gdybyśmy o tych pokusach wiedzieli uprzednio, to nie byłyby one trudnymi do zwalczania. Przeto czujcie i zawsze się módlcie, bo to jest jedyny i najbezpieczniejszy sposób dania odporu pokusom. Nieprzyjaciel wasz diabeł krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. On wie o waszej słabej stronie i zawsze jest gotów z niej skorzystać. Wszyscy potrzebujemy, aby Duch Święty przebywał w sercach naszych, jak również potrzebujemy i łaski Bożej ku pomocy czasu przygodnego, jeżeli chcemy zwyciężyć. „O Duszo moja miej się na baczności, Bo nieprzyjaciel, ona moc ciemności Napiera usilnie i stawia przeszkody, By cię nie dopuścić do wielkiej nagrody.”

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku