Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 10:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 10:16 tekst:

Bądźcie roztropnymi, jako węże, a pokornymi jako gołębice.

Znaczenie

O gdyby wszystkie dzieci Boże mogły pojąć i ocenić wartość mądrości i roztropności łącznie z ich usiłowaniami służenia Prawdzie! Pan Jezus nie tylko kazał być roztropnymi jak węże, a pokornymi jak gołębice, lecz dał nam także tego przykład, gdy odezwał się do swych uczniów: „Wiele jeszcze rzeczy mam Wam do mówienia, ale teraz znieść nie możecie”, My również powinniśmy wiedzieć, kiedy jest właściwa pora na wypowiadanie niektórych prawd, a kiedy niewłaściwa. Są także różne metody przedstawiania, jedne są roztropne, rozumne, a inne nierozumne. To nie dosyć, że mówimy rzeczy prawdziwe, lub nie mówimy nieprawdziwych, lecz powinniśmy zwracać uwagę, abyśmy mówili prawdę Bożą w miłości, a miłość, gdy jest zastosowana, używa mądrości, aby zdziałać jak najwięcej dobrego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku