Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 10:25 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 10:25 tekst:

Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a sługa jako pan jego; jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, czym więcej domowników jego nazywać będą.

Znaczenie

Bez względu jak oględnie Prawda byłaby przedstawioną, to jednak jest ona mieczem obosiecznym i przenikającym, a Chrystus Pan przepowiedział, że stanie się przyczyną powstania rodziców przeciwko dzieciom, i dzieci przeciw rodzicom, dlatego że ciemność nienawidzi światłości i stara się jej sprzeciwiać na wszelki możliwy sposób. Ze względu, że nawet najroztropniejsze i oględne przedstawienie prawdy, może być spaczonym i fałszywie powtórzonym, dlatego należy się tym, którzy wiernie jej służą, aby byli ostrożnymi na ile to możebne, aby nie dali powodu do błędnego wyrozumienia; powinna przedstawioną być jasno i zrozumiale, szczególnie w tym: że my nie bierzemy udziału, nie propagujemy, ani sympatyzujemy z anarchią pod żadnym względem; lecz przeciwnie, obstajemy za sprawiedliwością i twardo stoimy przy prawie najwyższym, którym jest Prawo Boże.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku