Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 10:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 10:8 tekst:

Darmoście wzięli, darmo dawajcie.

Znaczenie

Powinniśmy baczyć, aby pokarm duchowny, który nas tak wzmocnił, udzielać tym, którzy pragną i łakną. Jeżeli tego pokarmu nie otrzymają, to osłabną na drodze życia i będą wyglądać za innym. Możemy się wielce cieszyć, iż posiadamy to, czego wszyscy domownicy wiary potrzebują; bez tego pokarmu nie mogą się utrzymać, nie mogą postępować naprzód, i na pewno by się zniechęcili. Jeżeli mamy materialne zdolności w posyłaniu chleba żywota innych lub mamy znajomość przedstawiania Prawdy, to nie powinniśmy tylko sami tego spożywać, lub gromadzić, ale powinno to być ofiarowane Bogu, a z tej ofiary Pan Bóg udzieli Swych darów innym, powiększy nasze błogosławieństwa i sprowadzi naszemu sercu pokój i zadowolenie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku