Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 11:29-30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 11:29-30 tekst:

Weźmijcie jarzmo moje na się … albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest.

Znaczenie

Ci, którzy noszą to jarzmo, mają zapewnienie przez słowa Boże, że takim wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu; im cięższe to jarzmo zdaje się, tym większego błogosławieństwa i nagrody można się spodziewać w przyszłości, im boleśniejsze doświadczenia w teraźniejszym czasie, tym większą będzie chwała, zacniejszym charakter i o tyle będzie pewniejszym opolerowanie i stanowisko w królestwie niebieskim. Z tego punktu widzenia, każdy ciężar jest lekkim, bo oceniamy wartość naszego jarzma, a wtedy wydaje się ono lekkim i bardzo rozsądnym. W dodatku jest ono lekkim dlatego, że i Pan nasz jest z nami w tym jarzmie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku