Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 12:34-35 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 12:34-35 tekst:

Z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe.

Znaczenie

Najpierwszą i najważniejszą rzeczą, o którą powinniśmy się starać i dbać, jest nasze serce: tak, aby jego uczucia i skłonności znajdowały się zupełnie pod wpływem łaski Bożej, by każda zasada prawdy i sprawiedliwości w nim królowały; aby sąd, miłosierdzie, dobroć, bratnia uprzejmość, miłość, wiara, cichość, wstrzemięźliwość, najwyższe uwielbienie Boga i Chrystusa, jak i żarliwa miłość dla wszystkiego, co jest ozdobą świętobliwości, było mocno utwierdzone, jako zasady życiowe, które w tym sercu powinny rząd prowadzić. Jeżeli te zasady zostaną w sercach naszych ustalone i ugruntowane, wtedy z dobrego skarbu serca usta będą wypowiadały słowa prawdy, cichości, mądrości i miłości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku