Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 12:37 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 12:37 tekst:

Z mów twoich będziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz osądzony.

Znaczenie

Pan Bóg słowa nasze przyjmuje, jako wskazówkę naszego serca. Jeżeli mowa nasza jest czczą, dwuznaczną, błahą, opryskliwą, obłudną, podstępną, brudną, lub oszczerczą, natenczas serce nasze jest sądzone odpowiednio na tej zasadzie: „Z obfitości serca usta mówią.” Ponieważ jesteśmy istotami niedoskonałymi, przeto niemożebnym jest dla nas, abyśmy byli w mowie, lub uczynku doskonałymi. Pomimo największych z naszej strony usiłowań, błądzimy jednak od czasu do czasu w uczynku, jak i w słowie, ale w każdym razie powinniśmy starać się usilnie, by opanować nasze słowa i uczynki i mieć nad nimi władzę.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku