Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 14:31 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 14:31 tekst:

Czemu zwątpiłeś, małej wiary?

Znaczenie

Co powinniśmy czynić by przezwyciężyć brak wiary i uzyskać jej pomnożenie? Na to odpowiadamy: jak kiedyś apostołowie, tak i my powinniśmy się modlić: „Panie, przymnóż nam wiary”. Następnie, zgodnie z tą modlitwą, każdy powinien się starać o udoskonalenie wiary w swym sercu: (a) Przez ustawiczne odświeżanie w pamięci obietnic Boskich i przez zapoznawanie się z nimi w Słowie Bożym. (b) Staranie się, by pamiętać, że każdy z nas uczynił z Bogiem przymierze, że dane obietnice należą do niego, to też powinno się je odczuwać w sercu a ustami żądać od Pana, z modlitwą i dziękczynieniem. Powinien pożądać ich w swym rozmyślaniu i w rozmowie z braćmi o rzeczach świętych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku