Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 16:24 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 16:24 tekst:

Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mnie.

Znaczenie

Noszenie krzyża jest zbliżone bardzo do zaparcia się siebie, a jednak jest pewna w tym różnica. Zaparcie samego siebie odnosi się bardziej do bezwzględnego posłuszeństwa i wytrwania w cierpieniach dla Chrystusa; a noszenie krzyża, głównie odnosi się do czynności w służbie Bożej, które znajdujemy w przeciwieństwie do naszych naturalnych skłonności. Wierność i wytrwałość w zaparciu samego siebie znaczy odwagę i gorliwość; noszenie krzyża, znaczy walkę i zwycięstwo. Nasze zaparcie się siebie może być zwycięstwem w naszym sercu, o którym inni mogą nic nie wiedzieć, o którym też nie powinni wiedzieć, jeżeli pragniemy mieć zupełność błogosławieństwa Bożego. Nasze zaś noszenie krzyża może być widziane przynajmniej do pewnego stopnia, przez tych, z którymi przestajemy, a szczególnie, którzy również, jak i my postępują tą „Wąską drogą”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku