Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 20:27 tekst:

A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym.

Znaczenie

Między Poganami dzieje się, że władcy są panami, którzy nie służą, a przyjmują usługi, lecz między naśladowcami Chrystusowymi dzieje się odwrotnie; ten, kto by służył najwięcej, ma być uważany najbardziej. Co za piękność znajduje się w Boskim porządku rzeczy! Każdy, co ma właściwe pojęcie, zgodzi się na tego rodzaju prawa. Jak rozumnymi są te zasady, a jak wielce przeciwne z duchem tego świata! Naśladowcy Chrystusowi, w tego słowa znaczeniu, okazują się dziwnymi ludźmi w swej gorliwości czynienia dobrze – służąc jedni drugim, czyniąc dobrze wszystkim, kiedy nastręczy się sposobność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku