Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 20:28 tekst:

Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył.

Znaczenie

Jeżeli jesteśmy ofiarowani Bogu, wtedy wszystkie uczynki nasze dobre, które byśmy czynili, lub poświęcali nasze prawa i dobra na korzyść ojca, matki, męża, żony, lub dzieci, albo nas samych jako Nowych Stworzeń, albo też, gdybyśmy uczynili coś dobrego naszym bliźnim, przyjaciołom, lub braciom w Chrystusie, Pan Bóg liczy je, jakbyśmy to uczynili dla Chrystusa. Gdyby zaś te same uczynki były wyświadczone z jakich innych pobudek, przez osobę nieusprawiedliwioną i niepoświęconą Bogu lub tylko jako uczynność danej jednostce, a nie z powodu ofiarowania się Bogu, w takich razach te uczynki nie liczyłyby się nam jako ofiary przez nas sprawowane.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku