Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 22:39 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 22:39 tekst:

Będziesz milowal bliźniego swego jako siebie samego.

Znaczenie

Jeżeli nikt by sobie nie życzył, żeby go obmawiano, posądzano, potępiano lub miano w podejrzeniu, to rzecz prosta, że nikt nie powinien sam tak czynić. Prawo Boże tym, którzy uczynili z Bogiem przymierze, zabrania rzucać jakiekolwiek podejrzenia przeciw bliźniemu, a jeżeli okoliczności tak się składają, że nasuwają na myśl podejrzenie, to jednak nowy zmysł, zmysł Boży, z wrodzoną dobrocią przeważy podejrzenie przez zwrócenie uwagi, iż było możebne, iż złe poinformowanie lub błędne tłumaczenie było przyczyną do podejrzenia i zawsze starać się będzie podać to w wątpliwość.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku