Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 25:28-29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 25:28-29 tekst:

Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu który ma, będzie dano i obfitować będzie; a od tego który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte.

Znaczenie

Dlaczego sługa, który otrzymał jeden talent, i ten talent zagrzebał, został wybrany, jako ilustracja? Odpowiedź na to jest: „Dlatego, by służył za naukę i w celu pokazania, jaką mają odpowiedzialność ci, którzy otrzymali choćby najmniej, i że Pan Bóg wymaga, aby i najmniejsi między ofiarowanymi wiedzieli o posiadaniu talentu; aby go używali i pamiętali, że nie będąc bez odpowiedzialności nawet ci, którzy, choć najmniejsze mają zdolności służenia Bogu, braciom i Prawdzie, a także odpowiedzialnymi są ci, którzy zaniedbują używania danego im daru.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku