Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 26:41 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 26:41 tekst:

Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie: duch ci jest ochoczy, ale ciało mdłe.

Znaczenie

Niektórzy Chrześcijanie popełniają błąd w tym, że się modlą, ale nie czuwają, inni zaś czuwają, ale się nie modlą, lecz najbezpieczniejszy i najwłaściwszy sposób jest ten, który wskazał nam Pan Jezus, to jest: czuwanie i modlitwa. Mamy czuwać i mieć się na baczności przeciw napaściom ciała, świata i Szatana. Mamy obserwować wszelkie zachęty i obietnice Słowa Bożego, na dowody wypełnienia się ich, znaki objawiające obecność naszego Pana i wielkie zmiany i znaki czasów, które się dzieją. Mamy czuwać, by zdobyć wszystko, cokolwiek może wzmocnić naszą wiarę i nadzieję pobudzić naszą wierność i miłość, i podczas gdy czuwamy, nie powinniśmy przestawać się modlić. Powinniśmy modlić się w zgromadzeniu ludu Bożego: modlić się w domu, w rodzinie, także powinniśmy modlić się na osobności.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku