Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 4:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 4:4 tekst:

Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącem z ust Bożych.

Znaczenie

Powinniśmy wiedzieć, że życie człowieka nie zawisło na obfitości rzeczy posiadanych, takich jak pokarm i odzienie, ale że życie w większym, wyższym, i zupełniejszym znaczeniu, polega na bezwzględnym poddaniu się człowieka prawu i woli Bożej, to jest zwracaniu pilnej uwagi na każde słowo, które pochodzi z ust Bożych, na każde napomnienie, zachętę, lub obietnicę, które są niezbędnymi do wzrostu i rozwoju tych, których Bóg teraz powołuje do żywota wiecznego i do Królestwa, jako współdziedziców z Jego Synem Zatem starajmy się jako uczniowie Jezusowi, ustawicznie mieć w pamięci słowa przytoczonego tekstu i coraz więcej wprowadzać je w czyn.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku