Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:11-12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 5:11-12 tekst:

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami.

Znaczenie

Przeciwności i prześladowania są nieodzownymi towarzyszami przy pełnieniu służby Bożej i powinny być przyjętą z rozsądkiem i spokojem, a gdy to nie pomaga, wtedy po uroczystym ostrzeżeniu prześladowcy, iż grozi mu niebezpieczeństwo, zostawia się go własnymi jego losowi, sami zaś z poselstwem zbawienia powinniśmy się zwrócić do innych. Przeciwności, które Pan nasz ponosił i sposób, w jaki On je przyjmował, są wielką nauką dla wszystkich tych, którzy są podobnież próbowani i prześladowani.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku