Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 5:16 tekst:

Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech.

Znaczenie

Chrześcijanin nie tylko powinien uznawać i wywyższać Pomazańca Pańskiego ponad wszystkich i wszystko, lecz także powinien do pewnego stopnia tych wszystkich, którzy mają społeczność z członkami Ciała Chrystusowego w doczesnym życiu – zanim Chrystus zostanie ogłoszony jako Król całego świata uznawać zacność charakteru w tych, których Pan powołuje i wybiera na to zaszczytne stanowisko. Powinien rozpoznać ich. iż są zwolennikami i uczniami Chrystusowymi, uznawać ich przymioty serca, ich stanowisko moralne, jak również ducha zdrowego zmysłu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku