Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:44 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 5:44 tekst:

Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was.

Znaczenie

To jest sposób, którym można rozeznać rzeczywiste usposobienie i stan swego serca, względem tego rodzaju ludzi. Czy chętnie i z uprzejmością wyświadczyłbyś im grzeczność i przyszedł z pomocą w miarę twej możności pomimo ich błędu i mógł nad tym zapanować? Czy mógłbyś z serca modlić się za nimi, cierpliwie znosić ich słabości, ich niedorzeczności i starać się na tyle, by własnym przykładem, wskazać im lepszą drogę? Jeżeliby tak się rzecz miała, to byłby dowód, że w tym razie pogardzasz grzechem, a nie grzesznikiem. Powinniśmy zawsze nienawidzić grzech, ale nie grzesznika; chyba żeby nieomylny sąd Boga odkrył, że grzesznik i grzech tak są ze sobą zespoleni, że nie mogą się rozłączyć, wtedy należałoby pozostawić go Bogu, który sądzi sprawiedliwie i nie myli się, z naszej zaś strony, takiemu człowiekowi, który mieni się być bratem, powinniśmy okazać braterską miłość.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku