Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 5:7 tekst:

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Znaczenie

Nie wszyscy o tym wiedzą, lecz jest to największy przymiot, który człowiek mógłby czynić i taki, który by sprowadził najwięcej błogosławieństwa, jest to przymiot najbardziej zbliżający do Boga, wykonywający miłosierdzie, pożałowanie i dobroć. Pan Bóg kładzie wielki nacisk na przymiot miłosierdzia i mówi, że jeżeliby ktoś osiągnął wiedzę lub jakie inne przymioty, a nie posiadałby miłosierdzia, nigdy nie może być przyjemnym Bogu. Gdybyśmy nie mieli miłosierdzia dla innych ani Ojciec nasz Niebieski nie będzie miał miłosierdzia nad nami. Że miłosierdzie to nie może być jedynie na zewnątrz lub okazywanie przebaczenia i dobroci, ale ma być takim, jak Pan Jezus nakazuje, gdy mówi: „Jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich, tak i Ojciec mój Niebieski uczyni wam”… Tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia, a jeżeli nie dostąpimy miłosierdzia od Boga, wszystko stracone; bo z natury jesteśmy dziećmi gniewu, i tak jak inni znajdujemy się pod przekleństwem.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku