Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:16 tekst:

Gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy, jako obłudnicy.

Znaczenie

Post jest bardzo chwalebnym dla ludzi wierzących, szczególnie w czasach, kiedy duchowo czują się przygnębieni i wystawieni na srogie pokusy ze strony świata, ciała i diabła. Przez zmniejszenie fizycznych sił i żywotności, post może pomóc krwistym i popędliwym, do większego panowania nad sobą w bardzo wielu razach. Jesteśmy pewni, że dla większości Chrześcijan byłoby bardzo pomocne, gdyby zachowali post od czasu do czasu, to jest, gdyby na pewien czas zachowali dietę, lub zupełnie powstrzymali się od pokarmu. Lecz pościć dlatego, by być widzianym od ludzi, lub w umyśle swoim uważać to, jako znak wielkiej w nas pobożności, byłoby to nawet szkodliwym, bo prowadziłoby do pychy i obłudy, które by o wiele przeważyły korzyści, otrzymane z powściągliwości.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku