Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:23 tekst:

Jeżeli światłość która jest w tobie, ciemnością jest, (stała się) sama ciemność jaka będzie?

Znaczenie

„Żniwo” jest czasem przewiewania i przesiewania „pszenicy” — czasem oddzielania, i od każdego z nas jest wymagane, abyśmy udowodnili jakim jest nasz charakter. „A uczyniwszy wszystko stójcie!” Próba tego czasu „żniwa” musi być podobna do wieku żydowskiego, czyli żniw obrazowych. Jedną z prób jest krzyż, inna obecność Chrystusa, a także pokora i miłość. Żydzi byli gromieni, ponieważ „nie poznali czasu swego nawiedzenia.” Dla tych, którzy raz poznali Prawdę, a potem popadli „w ciemności zewnętrzne” sprawa jest podwójnie szkodliwą. To znaczy ich niewierność.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku