Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:28 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:28 tekst:

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną.

Znaczenie

Chrystus Pan zwraca uwagę, jak na pozór małe rzeczy w naturze, a jednak powinny być rozważane — badane. Nauka, którą możemy dla siebie z tego wyciągnąć, może być pomocną tym, którzy obserwują z prawdziwego punktu widzenia, t. j, począwszy od wiary w Stwórcę, a przez wyrozumienie, że On jest wcieleniem najdoskonalszych i najszlachetniejszych przymiotów, jakie by umysł ludzki mógł sobie wyobrazić. Bóg jest doskonałym tak w Sprawiedliwości, Mądrości, jak w Mocy i Miłości… Człowiek, zdolny nad tym się zastanawiać, może czynić postępy, rość w łasce, znajomości i miłości. Umysł zaś, który zaniedbuje rozważania małych rzeczy, nie będzie mógł być zdolnym ocenić większych, a przez to spotka zaporę do rozważania i zastanawiania się nad wielkością Boga i nad Jego sprawami i nie mogąc zaś ocenić spraw Bożych, nie będzie także w stanie ocenić Jego charakteru.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku