Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:33 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:33 tekst:

Szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego.

Znaczenie

Lud Boży, który się mieni być duchownym Izraelem, powinien pamiętać, iż rzeczom duchownym powinno się zawsze dawać pierwszeństwo; że sprawy doczesne, powinny być stosowane do wiecznie trwającego dobra i starać się o powodzenie, wzrost i rozwój duchowny, a także o jak największe korzyści i wpływ na ich dzieci. Powinni za jaką bądź cenę unikać wszelkich okoliczności, które by mogły ich, lub ich rodziny postawić w niekorzystnych warunkach, lub w otoczeniu bezbożnych, przeciwnie z ludźmi wierzącymi powinni trzymać towarzystwo, choćby to miało dla nich stanowić mniej wygody i przyjemności doczesnego żywota.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku