Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:34 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:34 tekst:

Nie troszcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby.

Znaczenie

Chrystus Pan zapewnia nas, że jeżeli najgłówniejszą myślą naszą będzie służenie Bogu, postępowanie w sprawiedliwości i staranie się o osiągnięcie Królestwa, które Bóg obiecał dać tym, którzy Go miłują, wtedy nie potrzebujemy troszczyć się o przyszłość. Jako uczniowie Chrystusowi będziemy mieli próby i udręczenia od dnia do dnia i będziemy potrzebowali wspierać się na ramieniu Mistrza, w miarę, jak staramy się kroczyć po tej wąskiej drodze. Każdy nadchodzący dzień będzie miał dosyć swych kłopotów, powinniśmy zatem składać dzięki Bogu, że On nam obiecał codziennie udzielać swej łaski, która będzie dostateczną i pomocną w naszych doświadczeniach.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku