Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 6:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 6:8 tekst:

Wie Ojciec wasz czego potrzebujecie.

Znaczenie

Nasze prośby, żądania i wołania do Boga, powinny być o uświęcenie serca, o napełnienie Duchem świętym, o pokarm duchowny, moc i orzeźwienie. Co się tyczy rzeczy naturalnych, On wie, jaką obieramy drogę i co byłoby dla nas najkorzystniejsze jako Nowe Stworzenia. Musimy to polecić Jemu. Nie podobałoby się Bogu, gdybyśmy napierali się o rzeczy, których On nam nie dał, bo gdybyśmy to czynili, nie byłoby dowodem wiary w Niego, lecz przeciwnie, byłoby dowodem niewiary, okazaniem bojaźni, że On nas zapomniał, lub zaniedbał dotrzymać swych obietnic, że da nam rzeczy potrzebne.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku