Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 7:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 7:26 tekst:

Wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku.

Znaczenie

Nadzieja, oparta na Boskich obietnicach, której nie towarzyszą uczynki, jest nadzieją, jak dom, zbudowany na piasku. Jest tylko kwestią czasu, kiedy taka nadzieja okaże się bez znaczenia, gdy na nią przyjdzie doświadczenie. Taka nadzieja zawiedzie tego, który ją posiadał i czuł się bezpiecznym otrzymania udziału w Królestwie. Z drugiej strony, jeżeli czyje budowanie składa się z posłuszeństwa, których serca, jak również i usta wysławiają i chwalą Boga, a uczynki współdziałają z ich wiarą, owoce ducha świadczą o ich stosunku do Boga, tacy przejdą i zniosą wszelkie burze i trudności codziennego życia nie będą poruszone dlatego, że ich budowla ma grunt właściwy, oni budują na opoce.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku