Świeca gromnica do chrztu dla dziewczynki

Jaśniejąca gorącym płomieniem gromnica nie tylko oświetla drogę duchową nowo ochrzczonej dziewczynki, ale również symbolizuje płomień wiary i czystości. Świeca gromniczna staje się czymś więcej, przekształca się bowiem w delikatny, ale potężny symbol, który prowadzi małą duszę przez pierwsze kroki w życiu z Bogiem. Właściwie dobrana gromnica do chrztu dla dziewczynki powinna stać się również pamiątką na całe życie.

Chrzest święty to pierwszy sakrament na długiej życiowej drodze każdej wierzącej osoby. Pierwszy i najważniejszy. Symbolizuje wkroczenie do wspólnoty wiary, która ma prowadzić do zbawienia i życia wiecznego. W tej drodze nieodzowne jest wychowanie w wierze przez rodziców i bliskich. To właśnie rodzice, dziadkowie i chrzestni są odpowiedzialni za to, aby ten pierwszy krok nie okazał się jednocześnie ostatnim. To oni mają trzymać ten symboliczny ogień światłości i oświecać nim drogę dorastającego potomka.