Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 1:2 tekst:

Za największą radość miejcie bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie.

Znaczenie

Wszyscy często sobie życzą, by doświadczenia i próby skończyły się, i żebyśmy mogli być policzeni między zwycięzców. Lecz cierpliwość, wiara i ufność muszą przeprowadzić dzieło oczyszczenia w naszych sercach, czyniąc z nas dojrzałych, chętnych i posłusznych Bogu. Niech dobre dzieło postępuje dalej Radujmy się, jeżeli nasze doświadczenia uczą nas w różnych kierunkach i stały się nam pożytecznymi, pomogły do wyrobienia mocniejszego charakteru, byśmy okazali się starszymi w prawdzie i sprawiedliwości, bardziej świadomymi naszych słabości i więcej na nie zwracali uwagi. To borykanie się z trudnościami, jeżeli okazało się, choć częściowym zwycięstwem, to może okazać się dla nas pożytecznym W razach, gdyby się nawet wcale nie powiodło, to jednak wynik może okazać się wzmocnieniem charakteru, postanowieniem ku większej gorliwości w danym kierunku i pokorą serca przed Bogiem w modlitwie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku