Cytat z Biblii na dziś: Jakub 1:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 1:4 tekst:

Cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którymby na niczem nie schodziło.

Znaczenie

Bez cierpliwości najmniejszego nie można uczynić postępu; żadna z cnót nie przyozdabia tak pięknie charakteru Chrześcijanina, jak cierpliwość. Ona zdobyła sobie uznanie świata i oddaje chwałę Bogu, który jest źródłem wszelkich łask i dobrodziejstw, i którego Prawda daje natchnienie do tej cnoty. Cierpliwość jest to pokora mogąca wiele i długo ponosić przeciwności, usiłująca przeciwstawiać ludzkim niedoskonałościom i słabościom, troskliwie starająca się odzyskać Boskie podobieństwo; jest ona powolną do gniewu, a obfitą w miłosierdzie, prędką do szukania drogi prawdy i sprawiedliwości, jako też gotową do postępowania po tej drodze, pomna na swoje niedoskonałości, a względna na niedoskonałości i braki (słabości, ułomności) innych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku