Cytat z Biblii na dziś: Jakub 4:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 4:4 tekst:

Nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią względem Boga? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata staje się nieprzyjacielem Bożym.

Znaczenie

Bóg rozmyślnie tak rzeczy zestawił, aby lud Boży zmuszonym był okazać swój wybór i zamiłowanie, aby okazał co woli wybrać: czy przyjaźń i społeczność z Bogiem, czy też społeczność i przyjaźń ze światem, dlatego, że te rzeczy, które Pan Bóg miłuje, to świat ich nienawidzi, zaś te rzeczy, które świat czyni, jak na przykład: złe myśli, złe uczynki, lub obmowy, są obrzydliwością przed Bogiem, a ci, którzy takowe rzeczy czynią i w nich się lubują, nie mogą mieć społeczności z Bogiem, nie mogą mieć Ducha Bożego, jak napisano: „Jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku