Cytat z Biblii na dziś: Jakub 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 4:7 tekst:

Dajcie odpór diabłu, a uciecze od was.

Znaczenie

Jeżeli zawsze i stale odpychamy od siebie wszelkie pokusy szatana, wtedy nasz charakter staje się mocniejszym i nie tylko wtedy, gdy walka się odbywa, ale jest także pożytecznym i przy innej okazji. Oprócz tego nasza wytrwałość zniechęca naszego przeciwnika, który zauważywszy naszą stanowczość, nie ma ochoty ponawiać swych ataków i uważa za bezpożyteczne mierzyć się i walczyć z ludźmi mocnego charakteru i stałych przekonań. Gdyby zaś te same pokusy były ponowione, a nie pozostały natychmiast odepchnięte, ale odłożone do czasu natenczas wywiązałyby się nowe argumenty i powody ze strony przeciwnika, co mogłoby się okazać dla nas szkodliwym, bo moglibyśmy być pokonani jego argumentami, Apostoł mówi, iż Szatan jest przebiegłym, podstępnym i zdradzieckim, „ale zamysły jego nie są nam tajne”. Rychłe i stanowcze zastosowanie tego, co nam dyktuje Słowo Boże, jak również posłuszeństwo Duchowi Bożemu, jest najbezpieczniejszą i najpewniejszą rzeczą dla każdego z wierzących.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku