Cytat z Biblii na dziś: Jakub 5:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 5:10 tekst:

Bierzcie za przykład, bracia moi! utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim.

Znaczenie

Ścieżka sprawiedliwych jest dotąd „wąską drogą”, drogą uniżenia i zapierania samych siebie, tj. droga cichości i pokory; wymaga ona tyle starań w tym roku, co i w przeszłym, jeśli nie więcej. Jeżeli więc rośniemy w łasce i znajomości, tym silniejsze będą nasze pokusy. Będziemy pobudzani do pychy i zarozumiałości; im wyżej pniemy się w wierze, nadziei, miłości i staramy się być czynnymi i gorliwymi w służbie Bożej, tym więcej przeciwnik nasz, Szatan, będzie się sprzeciwiał i przeszkadzał nam w postępach i tym bardziej jego wysłańcy będą nas obmawiać, oczerniać i w ogóle starać się będą nam szkodzić.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku