Cytat z Biblii na dziś: Jakub 5:20 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 5:20 tekst:

Niechże wie, że ktoby odwrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

Znaczenie

Gdy widzimy innych postępujących niewłaściwą drogą, to nie mamy i nie powinniśmy za nimi postępować, by ich stamtąd wydostać, lub pomóc do wyjścia, ale raczej powinniśmy wskazać im drogę prawdziwą przez postępowanie i znajdowanie się na tej drodze i zwracanie ich uwagi. Gdy widzimy, że ktoś gmatwa się dogmatami i naukami ludzkimi, o których wiemy, że w zasadzie one są złymi, natenczas nie mamy wertować tej nauki, by innym pomóc, lub ich przekonać i odwrócić, lecz powinniśmy raczej przypomnieć im, że badanie jakiejkolwiek nauki, która nie zgadza się z zasadą, nie tylko jest stratą czasu, złem zużytkowaniem poświęconego czasu, lecz nadto, jeżeli wiemy, że to jest błędem, a tym się zajmujemy, to jest złem i niebezpiecznym, ponieważ wszelkie pogwałcania sumienia i zasad jest rzeczą niebezpieczną.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku